Privacy en VoorwaardenPrivacybeleid
Deze website kennisopdekaart is gericht op het aanbieden van en zoeken naar kennis om te leren. Door de kennisaanbieder aangemelde (persoonlijke) gegevens zijn daarmee automatisch beschikbaar voor zoekers naar kennis en daarmee vrij toegankelijk.

E-mailadres
E-mailadressen worden onherkenbaar voor spamrobots gepubliceerd op de website. De voortrekkers gebruiken je e-mailadres om je te informeren over belangrijke ontwikkelingen rond deze website. Het toezenden van een nieuwsbrief behoort in de toekomst tot de mogelijkhe informatievormen. Er zal geen verkoop van e-mailadressen aan derden plaatsvinden.

Voorwaarden bij aanmelden op Kennis op de kaart
Met het aanmelden met je profiel ga je accoord met de voorwaarden van kennisopdekaart.nl en heb je kennis genomen van het gevoerde privacybeleid. De door jou aangemelde gegevens zijn volledig voor jouw verantwoording. Kennisopdekaart.nl draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ten aanzien van de door de aanmelder verstrekte gegevens geldt tevens dat:

* deze niet in strijd zijn met enige wet- en regelgeving
* ze geen onjuiste of misleidende informatie bevat
* noch aanstootgevende of beledigende teksten bevat en
* alleen melding maakt van gegevens van derden met toestemming van deze derden

Met het aanmelden van je profiel ga je een tijdelijke overeenkomst aan met kennisopdekaart.nl met inachtneming van de voorwaarden. Deze overeenkomst is vooralsnog gratis. Indien het gratis karakter verandert, word je hierover voortijdig geïnformeerd op je e-mailadres. Deze overeenkomst geeft kennisopdekaart.nl het recht de door jou aangeleverde gegevens vrij te presenteren op deze site waarmee de gegevens vrij toegankelijk zijn op internet.

Deze overeenkomst is eenzijdig en met onmiddelijke ingang te beëindigen door jou of kennisopdekaart.nl zonder nadere toelichting of verplichting. Indien u uw profiel wil beeindigen, kan dit door het sturen van een email aan team kennisopdekaart met als onderwerp "profiel definitief verwijderen van kennisopdekaart.nl".


Voorwaarden bij zoeken naar Kennis op de kaart
Als zoeker naar kennis om te leren op de kaart maak je gebruik van de informatie zoals gepresenteerd op deze site. Aan deze gegevens en / of het gebruik hiervan kun je verder geen rechten ontlenen richting kennisopdekaart.nl. Vergewis jezelf van intenties en kwaliteit voordat je zaken doet. We willen je verder verzoeken gepast om te gaan met de informatie die via deze site tot je komt.


Deze pagina Privacy en Voorwaarden kan wijzigen in de tijd.
Actuele versie 14 januari 2012
Vorige versie 26 oktober 2011