Onze visie

De aantasting van de zorg in het onderwijs voor kinderen met specifieke behoeften is veel in het nieuws geweest. Passend onderwijs moet vorm gegeven worden met een steeds kleiner wordende financiering voor de ondersteunende zorg die daarbij nodig is. Goed onderwijs voor kinderen met handicaps, beperkingen, ontwikkelingsstoornissen, culturele verschillen, hoogbegaafdheid, etc. is in het geding door bezuinigingen en stelselwijzigingen. Maar ook sociale zaken als puberteit, pesten op school en loverboys komen in het gedrang.
Het onderwijs treurt, evenals de professionele zorg en de ouders. Angst ook voor het verdwijnen van kennis en menskracht. Veel protest in het land. En uiteindelijk krijgen de kinderen de rekening weer gepresenteerd.

Om deze omstandigheden het hoofd te bieden, mag bestaande expertise niet in de anonimiteit verdwijnen! En beschikbare deskundigheid moet gemakkelijker aanspreekbaar worden. Daarom: kennisopdekaart.nl

Deze site wordt dé vindplaats van mensen met kennis doordat zij zich hier aanmelden. Zij kunnen zich letterlijk op de kaart plaatsen met hun specifieke deskundigheid die bijdraagt aan de ondersteuning van kinderen of onderwijsinstellingen. Of men nu voor zichzelf werkt of bij een bedrijf of instelling, dat maakt niet uit. Zo wordt kennis toegankelijk voor hen die haar zoekt. Alles in het belang van de toekomst van onze kinderen.

De website vormt straks een netwerk van mensen met een grote verscheidenheid aan kennis. In eerste instantie gericht op het vinden van kennis om te leren. Maar in de toekomst kan het versterkend werken voor de deelnemers door ook van elkaar te gaan leren en met elkaar te ontdekken. Want aandacht en zorg bij leren is nog lang geen platgetreden pad.