Gratis?


Het team kennisopdekaart.nl investeert in deze vindplaats door deze website te ontwikkelen en exploiteren. De initiators zijn professionals in alternatieve organisatievormen en tevens ouders van kinderen met beperkingen. Zij zien zich de katalysator van deze formule om het onderwijs en collega ouders te helpen met het vinden van benodigde deskundigheid.

Deze service is vooralsnog kostenloos voor zowel aanbieders als vragers. Het etaleren van expertise brengt dus geen enkele financiële verplichting met zich mee. Aanmelden als kennisaanbieder geeft kennisopdekaart.nl wel het recht om ingevulde gegevens op de site te publiceren.
 
Als deze vindplaats in een behoefte blijkt te voorzien en de service een structureel en hoogwaardiger karakter moet krijgen, dan kan het gratis karakter wel veranderen. Zodra er wijzigingen optreden in deze gratis formule worden alle gepubliceerde experts daarvan op de hoogte gesteld per e-mail. Indien uw profiel beeindigd moet worden, kan dit door het sturen van een e-mail aan team kennisopdekaart.