Aanmelden

Onderstaande gegevens vormen samen je kennisopdekaart-profiel. Zodra je ze hebt ingestuurd (met de knop Aanmelden helemaal onderaan deze pagina) zijn ze op de kaart voor iedereen te raadplegen. Invullen kost je maximaal een half uur. Geen moeite voor gratis reclame!

Alles wat je invult wordt getoond behalve inlognaam en wachtwoord. Gegevens met een * moet je verplicht invullen. Als je niet aangeeft dat je de voorwaarden hebt gelezen bijvoorbeeld, kom je niet op de kaart te staan.

In het toekomstige zoekmechanisme spelen de volgende velden / gegevens een rol: Provincie, Inzetbaarheid, beide Deskundigheid rubrieken en Omschrijving expertise. Het invullen van de rubriek OMSCHRIJVING EXPERTISE wordt belangrijk i.v.m. toekomstig zoeken op zoektermen. Denk daar dus goed over na. Copy-paste alleen kale tekst i.v.m. soms rare effecten van opmaakcodes uit de bron.

Met het invullen van het profielformulier heb je een toegangsrecht tot je profiel. Met de opgegeven inlognaam en wachtwoord kan je te allen tijde je gegevens bijwerken of aanvullen.

Inlognaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig.

Inlognaam: *
Dit is de naam waarmee je inlogt
Wachtwoord: * (Min. 8 tekens.)
Nogmaals je wachtwoord: *
e-mailadres: *
Nogmaals je e-mailadres: *
Verbergen e-mailadres?: Ja   Nee
BASISPROFIEL
Naam (ook dhr./mw., voornaam/-letters, evt. titel) *
Voorwaarden gelezen? * ja nee
Postcode in Nederland / Vlaanderen *
Vestigings- of woonplaats (bij de postcode)
Provincie (bij vestigingsplaats) *
Telefoonnummer waarop (snelst) bereikbaar *
Functieaanduiding (ik noem mijzelf ......) *
Bedrijfsnaam (eventuele werkgever)
Website
INZETBAARHEID
inzetbaar op / in school of klas ja nee
inzetbaar buiten school / thuis ja nee
SOORT WERK
(leer)vaardigheden aanleren ja nee
huiswerkbegeleiding ja nee
lesgeven ja nee
co-teaching ja nee
onderzoeken / testen ja nee
onderwijsvernieuwing (projectmatig) ja nee
adviseren ja nee
SOCIAAL GEORIENTEERDE DESKUNDIGHEID
schoolvormen (montessorie, jenaplan, dalton, ...) ja nee
leervormen (coöperatief, adaptief, mediërend, ...) ja nee
omgaan met verschillen in de klas ja nee
opbrengst gericht werken ja nee
handelingsgericht werken ja nee
inclusief onderwijs en inclusie ja nee
omgaan met pesten ja nee
vriendschappen bevorderen ja nee
verslaving (acohol, drugs, roken, ...) ja nee
loverboys ja nee
kwalitatief onderzoek ja nee
andere sociaal georienteerde deskundigheid
kinderrechten / VN verdragen ja nee
onderwijs (zorg) regelgeving ja nee
DESKUNDIGHEID
blind en slechtziendheid ja nee
angst- en dwangstoornissen ja nee
doof en slechthorendheid ja nee
spraak- en/of taalmoeilijkheden ja nee
chronische ziekte ja nee
lichamelijke handicaps ja nee
down syndroom ja nee
verstandelijke beperkingen ja nee
klassiek autisme ja nee
aan autisme verwante stoornissen ja nee
aandachtstekort stoornissen ja nee
specifiek ADD ja nee
hoogsensitiviteit ja nee
dyslexie ja nee
dyscalculie ja nee
hoogbegaafdheid ja nee
eventuele andere kennisgebieden
OMSCHRIJVING EXPERTISE
tekstuele uitwerking (ivm zoeken op trefwoord !!!)
ERVARING IN / MET SOORTEN ONDERWIJS
in regulier basisonderwijs ja nee
in speciaal basisonderwijs ja nee
speciaal onderwijs ja nee
regulier voortgezet onderwijs ja nee
praktijkonderwijs ja nee
voortgezet speciaal onderwijs ja nee
middelbaar beroepsonderwijs ja nee
DETAILS BIJ ONDERWIJSERVARING
(les)bevoegdheid JA NEE
specificeer evt vakken waarin je deskundig bent
orthopedagogisch didactisch centrum ja nee
tweede kans onderwijs (sprint) ja nee
onderwijs in gesloten / justitiéle jeugdinrichting ja nee
andere bijzonderheden
REFERENTIES (denk aan goedkeuring)
Omschrijving werk - 1e referentie *
Wanneer (maand/jaar) *
Organisatie
Contactpersoon (vraag goedkeuring!)
Telefoonnummer
Omschrijving werk - 2e referentie
Wanneer (maand/jaar)
Organisatie
Contactpersoon (vraag goedkeuring!)
Telefoonnummer
EIGENSCHAPPEN (niet verplicht)
Mijn kernkwaliteiten (opsomming, vrij invullen)
Mijn karaktereigenschappen (korte omschrijving)
BEHEER
Ruimte voor opmerkingen gericht aan de beheerder
Geef de code uit de afbeelding in *